Dokumenty

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANĄ KLAUZULĘ RODO - do druku

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO• Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

• Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego Rolniczy Handel Detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

• Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu służącego do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

• Oświadczenie przedsiębiorcy ubój z konieczności

• Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
.

 

 

 

 

poradnik

• Prowadzenie produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

• Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

• Ubój na użytek własny - poradnik

• Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

• Ulotka ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

PASZE I UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji jako podmiot działający na  rynku pasz

• Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz o zaprzestanie działalności

• Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego lub produktów pochodnych

 

OCHRONA ZWIERZĄT I ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

• Zgłoszenie podmiotu prowadzącego zakład, w którym utrzymywane są zwierzęta lądowe ( rozporządzenie 429 z dnia 09 marca 2016 r. art. 84) WNIOSEK - PROWADZENIE HODOWLI

• Wniosek o zaświadczenie o urodzeniu w niewoli zwierząt

• Wniosek o rejestrację zakładu ( miejsce utrzymywania zwierząt - stajnie, drób i inne zwierzęta)

• Zgłoszenie padłego bydła - formularz

 

IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o stadzie bydła

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o stadzie owiec / kóz

• Wniosek o uznania gospodarstwa za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyegoporadnik

Informacje dotyczące identyfikacji zwierzątPASIEKI

• Zgłoszenie pasieki

• Oświadczenie posiadacza pszczół

• Gospodarstwo pasieczne - aktualizacja

• Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości przezimowanych pni/rodzin pszczelich

 

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT

• Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia - Wielka Brytania

• Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia

• Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierzęcia towarzyszącego

• Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia - TRACES

• Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia - Ukraina

• Wniosek - legalizacja paszportu

• Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń do gospodarstwa

• Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń do ubojni

 

poradnik

• Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE

• Podróżowanie ze zwierzętami domowymi i innymi   zwierzętami w UE oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii. Podróżowanie ze zwierzętami domowymi: psami, kotami i fretkami

• Wysyłka zwierząt w celach handlowych na terenie UE

• Wymagania dotyczące wywozu zwierząt na Ukrainę

• Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek - rozporządzenie 429 z dnia 09 marca 2016 

• Informacje na temat wścieklizny

• Ważność szczepienia przeciw wściekliźnie

• ASF materiały szkoleniowe dla hodowców 1

• ASF materiały szkoleniowe dla hodowców 2

• ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii 1

• ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii 2

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptakówINNE

• Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

• Prawa przysługujące kontrolowanemu w związku z przeprowadzoną kontrolą

• Wniosek o wydanie kopii / kopii uwierzytelnionych dokumentów z akt postępowania