Struktura PIW


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

 • lek.wet. Małgorzata Bruczyńska

  tel. 792-542-713

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie

 • lek.wet. Patrycja Dudzińska

  tel. 508-005-492Dział higieny i bezpieczeństwa żywności

 • lek.wet. Dorota Rygiel-Janiszewska

  tel. 512-739-894

 • insp. Paulina Olszanka

  tel. 505-988-431

 • lek.wet. Tomasz Stężycki

  tel. 602-137-350 oraz 505-527-908Dział zakaźny

 • lek. wet. Izabela Czerwonka

  tel. 505-527-918

 • lek. wet. Agnieszka Czerska

  tel. 516-586-136

 • mgr Michał Krajewski

  tel. 505-527-938

 • mgr inż. Wojciech Kudyba

  tel. 510-472-738

 

Zespół ds. Finansowo-Księgowych

 • Jolanta Karolak