Struktura PIW

Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w Piasecznie

  • lek. wet. Małgorzata Bruczyńska

tel. 792 542 713, 22 756 76 62 w. 23

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie

  • lek. wet. Patrycja Dudzińska

 tel. 508 005 492, 22 756 76 62 w. 21

 

Zespół do spraw  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

  • lek. wet. Dominika Rubaszyńska

tel. 512 739 894, 22 756 76 62 w. 22

  • mgr Michał Krajewski

tel. 505 527 938, 22 756 76 62 w. 29

  • mgr inż. Marcin Niewęgłowski

tel. 516 586 136

  • lek. wet. Dorota Rygiel - Janiszewska ( nieobecność)
  • mgr inż. Paulina Olszanka

tel. 505 988 431, 22 756 76 62 w. 24

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

  • lek. wet. Tomasz Stężycki

tel.  602 137 350 oraz 505 527 908, 22 756 76 62 w. 27

  • mgr inż. Wojciech Kudyba

tel. 510 472 738, 22 756 76 62 w. 28

  • lek. wet. Izabela Czerwonka - Krajewska ( nieobecność)

 

Zespół do spraw finansowo - księgowych

tel. 22 756 76 62 w. 25

 

Sekretariat

tel. 22 756 76 62 w. 26