ZMIANY W OPŁATACH ZA WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ZWIERZĄT

Świadectwo zdrowia
Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczenia w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym trwająca nie dłużej niż godzinę:
- 112, 80 zł ( za pierwszą godzinę), 14,10 zł ( za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny)
opłatę należy dokonać po wystawieniu świadectwa na rachunek:
PIW Piaseczno
NBP O/O WARSZAWA
92 1010 1010 0000 9722 3100 0000