Zarządzenie nr 9 z dnia 29.03.2017r

 

ZARZĄDZENIE NR 9

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. poz. 505 oraz z 2008r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:

  1. 2 maja , 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;
  2. 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SZEF KANCELARII

PREZESA RADY MINISTRÓW