Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia.

Informujemy, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach w zakładce „Afrykański pomór świń” zamieszczono: „Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)”.