Szkolenie w zakresie uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

informuje o szkoleniu w zakresie uboju zwierząt, których mięso przeznaczone jest na użytek własny.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Piasecznie ul. Orężna 9, 05-501 Piaseczno

w dniu 04.02.2020 r. o godz. 10.00

Aby uzyskać zaświadczenie ze szkolenia  należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł na

RACHUNEK BANKOWY GMINY:

05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)

 

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować do

insp. mgr Michała Krajewskiego

tel. 505 527 938

22 756 76 62 wew. 29