APEL DO LEKARZY WETERYNARII NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO!!!

Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację na Ukrainie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi w celu służbowego wykorzystania.

Zwracam się z prośbą o gotowość do pracy i informowanie na bieżąco o sytuacjach, w których niezbędna jest interwencja lub pomoc powiatowego lekarza weterynarii  kontakt pod nr tel.: 792 542 713 (24h)

Ponadto proszę o zaopatrzenie się w większą ilość szczepionek p/wściekliźnie oraz mikrochipy dla zwierząt.

W przypadku przybycia zwierzęcia z terenu Ukrainy o nieznanym statusie epizootycznym, niezbędne jest jego oznakowanie, zaszczepienie oraz przeprowadzenie obserwacji w miejscu jego przebywania.

Wszystkie czynności muszą być realizowane w porozumieniu z PLW w Piasecznie.

 

Sprawa ta dotyczy również zwierząt gospodarskich, gdyż taka sytuacja może dotyczyć np. koni.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

Małgorzata Bruczyńska

 

Załączniki: